Sek Sek

Yere tebeşir ile birbirini izleyen kareler çizilir. Bu kareler sırasıyla numaralandırılır.

Birden fazla sayıda oyuncuyla oynanabilen oyunda her bir oyuncu elindeki taşı çizili alanların içine atar.

Eğer taş, çizili alanların dışına düşer ya da çizgiye denk gelirse, taş atma sırası öbür oyuncuya geçer.

Oyuncunun atışı başarılı olduysa tek ayağı üzerinde sekerek karelerden geçer.

Eğer öbür ayağı yere değer ya da boşlukların arasındaki çizgilere basarsa yanar ve sırasını kaybeder.

Oyun aslında iki tur halinde oynanır. Başlarken 1-8 doğru atarak ilerleyip ikinci turda ise 8-1 doğru geri gidilir.

İyi Eğlenceler laugh