Eğlence / Tekerlemeler

 • Beş Parmak
  Sağ elimde beş parmak
  Sol elimde beş parmak
  Say bak, say bak, say bak
  Hepsi eder on parmak
  Sen de istersen saymak
  Say bak, say bak, say bak
  Hepsi eder on parmak
  Ekim
  Dilim dilim dilemez,
  Kimsecikler bilemez.
  Ah karnım, vah karnım,
  Kıvrım kıvrım kıvrandım.
  Ekim Ekim aslan Ekim,
  Baş ucumda bir hekim.
  Cuma
  Boncuk gibi gözleri var,
  Baltan tatlı sözleri var.
  Can Cuma, canım Cuma,
  Sarılır hemen boynuma.
  Nar tanesi, nur tanesi,
  Günlerin bir tanesi.
 • Ayva
  Sarı sarı sarkar,
  Düşerim diye korkar.
  Ne bakla, ne baklava;
  Ayvadır canım ayva.
  Hopla haydi hopla,
  Daldan ayva topla.
  Hacı Dede
  Kuzu kuzu mee
  Bin tepeme
  Haydi gidelim
  Hacı dedeme
  Hacı dedem hasta
  Mendili bohça
  Kendisi hoca
  Karne
  Akdeniz,
  Karadeniz
  Karneleri isteriz
  Eğer zayıf gelirse,
  Çalışarak geçeriz
  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
  Yeşil fayton
  Ton ton ton
 • Parmaklar
  Sağ elimde beş parmak,
  Sol elimde beş parmak
  Say bak, say bak, say bak.
  Hepsi eder on parmak.
  Sen de istersen saymak
  Say bak, say bak, say bak.
  Hepsi eder on parmak.
  At
  Akşam ver yemini,
  Sabah gever gemini.
  Hizmet için can atar,
  Tozu dumana katar.
  Kır atıma binerim,
  Dere tepe giderim.
  Deve
  Eveleme develeme
  Evvel altı elma yedi
  Seren sekiz serçe dokuz
  Tarmanın topu kara
  A devenin çatı kara
 • Kelebek
  Kanadı var, kuş değil;
  Boynuzu var koç değil.
  Pır dereye, pır tepeye;
  Kelebek çıktı sahneye.
  Ah ne süslü kelebek,
  Üstü mavi al benek
  Tekerleme
  Tek tek tekerleme üstükaymak 
  Şekerleme dereye düşme
  Çok soğuk
  Söyle bana çarçabuk
  Dum Dum
  Ali baksa dum dum
  Sakalına kondum
  Beş para buldum
  Cebime koydum
 • Ayı
  Ayı beni korkuttu
  Kulağını sarkıttı
  Elma verdim yemedi
  Sakız verdim çiğnedi
  Dans
  Küçük dostum gelsene
  Ellerini versene
  Ellerimizle şap şap
  Ayaklarımızla rap rap
  Bir şöyle, bir böyle
  Dans edelim seninle.
  Araba
  Arabadan atlıyor,
  Pantolonu patlıyor,
  Soğuk suyun içinde
  Çatır,çatır çatlıyor...
 • Tavuk
  Pazara gidelim,
  Bir tavuk alalım,
  Pazara gidip,
  Bir tavuk alıp ne yapalım?
  Gıt gıdak diyelim.
  Happur huppur,
  Happur, huppur yiyelim
  Karga
  Karga karga gak dedi
  Çık şu dala bak dedi
  Çıktım baktım odala
  Bu karga ne budala
  Yok
  Çarşıya gittim
  Eve geldim hanım yok
  Bebek ağlar beşik yok
  Çorba taşar kaşık yok
  Ali baba öldü tabut yok
 • Trafik
  Otomobile ne olmuş?
  Motoruna su dolmuş
  Belli değil markası
  Bağırıyor kahyası
  Haydi dolmuş kalkıyor
  Bap bap bap, bip bip bip
  Karga 2
  Karga karga "gak" dedi,
  "Çık şu dala bak" dedi,
  Karga seni tutarım,
  Kanadını yolarım
  Köpek
  Değirmene girdi köpek
  Değirmenci vurdu kötek
  Geldi yedi köpek
  Hem kötek
  Hem yedi köpek   
 • Yağmur
  Yağ yağ yağmur,
  Teknede hamur,
  Bahçede çamur,
  Ver Allah'ım ver,
  Sicim gibi yağmur.
  Yoğurt
  Şu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak
  Sarımsaklamasak da mı saklasak.
  Leylek
  leylek leylek havada
  yumurtası tavada
  çağırın gelsin ot yesin
  ot yemesse
  et yesin
 • Saksağan
  Saksağan sek sek,
  Kuyruğu tümsek
  Kuyruğuna binelim
  Bizim köye gidelim.
  Sayılar
  Mini mini birler,
  Çalışkandır ikiler,
  Mavi gözlü üçler,
  Dayak yiyen dörtler,
  Misafirdir beşler,
  Altılar, altınımı çaldılar,
  Yediler, yemeğimi yediler,
  Sekizler, semizdirler,
  Dokuzlar, doktor oldu,
  Onlar bizi okuttu.
  Hediye
  Kızın adı Hediye
  Ekmek vermez kediye
  Kedi gider Kadıya
  Kadının kapısı kitli
  Hediyenin başı bitli
 • Leylek
  Leylek leylek lekirdek,
  İki dirhem bir çekirdek.
  Lak lak eder kuş dilince,
  Göçüp gider güz gelince.
  Yedi iklim dört bucak,
  Gezip tozar şen şakrak
  Mıstık
  Mustafa, Mıstık,
  Arabaya kıstık,
  Üç mum yaktık,
  Seyrine baktık
  Ayşe Hanım
  Ayşe Hanımın keçileri,
  Hop hop hopluyor,
  Arpa, saman istiyor,
  Arpa, saman yok,
  Kilimcide çok.
  Kilimci kilim dokur,
  İçinde bülbül okur.
  İki kardeşim olsa,
  Biri ay, biri yıldız,
  Biri oğlan, biri kız,
  Hop çikolata çikolata,
  Akşam yedim salata,
  Seni gidi kerata.
 • Komşu
  Komşu komşu huu...
  Sırtındaki ne?
  Arpa
  Kaça sattın
  Kırka
  Eve ne aldın?
  Hırka
  Çocuğa ne aldın ?
  Halka
  Patlıcan
  Patlıcan var patlıcan,
  Patlasın senin kocan.
  Şisko şisko biberler,
  Arabaya bindiler.
  Elmalar yedi buçuk,
  Onu yedi, bir çocuk.
  Patlıcandan bıktım,
  Ben oyundan çıktım!
  Ebe
  Ebe ebe nerede
  Su doldurur derede
  Dere boyu çalılık
  Derede olur balık
  Şu ebe de ne alık
  Oltamı attım,
  Balığı tuttum.
  Balık suya dalamaz,
  Ebe beni bulamaz.
  Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi
  Bunu kim dedi,
  Diyen dedi on yedi,
  Yağlı böreği kim yedi?
 • Pazar
  Alaca bulaca Pazar,
  Kuş gibi uçar da uçar.
  Pır ağaca , pır yamaca,
  Sığmaz ele avuca.
  Kapıları pıt acar,
  Kapamadan kaçar.
  Çekoslavakyalı
  Siz bizim Çekoslavakyalılaştırdıklarımızdan mısınız yoksa
  Çekoslavakyalılaştıramadıklarımızdan mısınız?
   
  Su Şişesi
  Şu köşe yaz köşesi
  Şu köşe kış köşesi
  Ortada su şişesi
 • Çoban
  Çatalcada topal çoban
  Çatal, sapan yapar satar
  Niçin yapar, niçin satar
  Çatalcada topal çoban
  Çatal, sapan.
  Hakkı
  Hakkı hakkıya gitmiş
  Hakkı hakkının hakkını istemiş
  Hakkı hakkının hakkını vermeyince
  Hakkı hakkının hakkından gelmiş
  Kasım
  Sırma saçlı Kasım,
  Kasılır kasım kasım.
  Alaca bulaca aralık,
  Kapıyı çalınca tık tık,
  Sarım sarım sarılır,
  Bir cuvala basılır.
 • Ebe
  Ebe ebe gel bize
  Uzaktan vur elimize
  Eğer vuramazsan
  Ebesin ebe
  Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi,
  Bunu sana kim dedi?
  Diyen dedi on yedi
  Yağlı böreği kim yedi?    
  Hanım Kızı
  Çan çan çikolata,
  Hani bize limonata?
  Limonata bitti,
  Hanım kızı gitti.
  Nereye gitti?
  İstanbul'a gitti.
  İstanbul'da ne yapacak?
  Terlik pabuç alacak.
  Terliği pabucu ne yapacak?
  Düğünlerde,
  Şıngır mıngır oynayacak.
  Leylek
  Leylek leylek havada,
  Yumurtası tavada,
  Gel bizim hayata,
  Hayat kapısı kitli,
  Leyleğin başı bitli.
 • Kirlenmek
  Ellerim tombik tombik,
  Kirlenince çok komik
  Kirli eller sevilmez
  Güzelliği görülmez
  Dişlerim bakım ister
  Hele saçlar, hele scalar
  Uzayınca tırnaklar
  Kirlenince kulaklar
  Bize pis derler, pis derler
  Keloğlan'ın Karısı
  El el epenek
  Elden düşen kepenek
  Kepeneğin yarısı
  Keloğlan'ın karısı    
  Altın Top
  Bir iki üç
  Söylemesi güç
  Sana verdim bir elma
  Adını koydum Fatma
  Hop hop hop
  Bir büyük altın top   
 • Adem
  Adem madene gitmiş.
  Adem madende badem yemiş.
  Madem ki Adem madende badem yemiş,
  Niye bize getirmemiş
  Berber
  Bir berber bir berbere
  "Bre berber, gel birader, biz beraber
  Berberistan'da bir berber dükkanı açalım."demiş.
  Kedi
  Hey,gidiler gidiler
  Minik minik kediler
  Ekmeğimi yediler
  Sütümü içtiler
 • Kel
  Biberler biberler
  Merdivenden inerler
  Elimi kestin kan çıktı
  Karpuzu kestim bal çıktı
  Kız senin başın kel çıktı